INNOTEK trên website J-GOOD TECH (SME JAPAN)
  • Chúng tôi-là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong hệ thống cung ứng các sản phẩm phụ tùng
    ô tô, xe máy & máy móc công nghiệp.

    Với sứ mệnh là luôn luôn làm hài hòng yêu cầu khách hàng bởi chất lượng sản phẩm tốt,
    giá cả phù hợp, dịch vụ hoàn hảo và cải tiến hệ thống liên tục.


  •        
  •        

Thông tin INNOTEK trên website J-GOOD TECH (SME JAPAN)

 Thông tin INNOTEK được đăng tải trên website J-GOOD TECH giúp mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản và phụ tùng ô tô xe máy.
 
 Mở rộng cơ hội tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước đang mong muốn tìm kiếm nhà máy sản xuất tại Việt Nam.
 Truy cập : https://jgoodtech.jp/web/page/corp/-/info/JC0000000002821/appeal/eng?preview=1&get-similar-corp-id=JC0000000002821
 
 
  INNOTEK JOINT STOCK COMPANY
  Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới với khách hàng Nhật Bản và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng Nhật Bản trong sản xuất phụ tùng thay thế linh kiện cơ khí trong các ngành công nghiệp hỗ trợ như: Dập, hàn, uốn và tiện.


   
 
        
 
  
 
 

 
    


   


Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK                                                                      

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 222.3623318          Fax: (+84) 222.3623319
Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn          Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn