INNOTEK THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ CUNG CẤP VIỆT NAM DO HONDA VIỆT NAM TỔ CHỨC
  • Chúng tôi-là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong hệ thống cung ứng các sản phẩm phụ tùng
    ô tô, xe máy & máy móc công nghiệp.

    Với sứ mệnh là luôn luôn làm hài hòng yêu cầu khách hàng bởi chất lượng sản phẩm tốt,
    giá cả phù hợp, dịch vụ hoàn hảo và cải tiến hệ thống liên tục.


  •        
  •        

INNOTEK THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ CUNG CẤP DO HONDA VIỆT NAM TỔ CHỨC


 INNOTEK tham dự hội nghị nhà cung cấp do HONDA VIỆT NAM tổ chức 

 Giải thưởng INNOTEK đạt được từ đánh giá của HONDA VIỆT NAM

 Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa để INNOTEK tiếp tục được trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

 


 

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK                                                                      

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 222.3623318          Fax: (+84) 222.3623319
Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn          Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn