Liên hệ | Lien-he
  • Chúng tôi-là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong hệ thống cung ứng các sản phẩm phụ tùng
    ô tô, xe máy & máy móc công nghiệp.

    Với sứ mệnh là luôn luôn làm hài hòng yêu cầu khách hàng bởi chất lượng sản phẩm tốt,
    giá cả phù hợp, dịch vụ hoàn hảo và cải tiến hệ thống liên tục.


  •        
  •        

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK
Người liên hệ: Mr Lê Thục - Sale Manager

Phone: 
0931919889

Email: Thucle.rnd@innotek.com.vn 

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ , Bắc Ninh

Điện thoại:(84)222.3623318              Fax: (84)222.3623319

Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn

Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn

Thông tin phản hồi
Họ tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email *
Nội dung *

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK                                                                      

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 222.3623318          Fax: (+84) 222.3623319
Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn          Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn