Sản phẩm tiện | San-pham-tien
  • Chúng tôi-là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong hệ thống cung ứng các sản phẩm phụ tùng
    ô tô, xe máy & máy móc công nghiệp.

    Với sứ mệnh là luôn luôn làm hài hòng yêu cầu khách hàng bởi chất lượng sản phẩm tốt,
    giá cả phù hợp, dịch vụ hoàn hảo và cải tiến hệ thống liên tục.


  •        
  •        

Sản phẩm tiện

Xem thêm

tien1

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

tien2

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

tien3

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

tien4

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK                                                                      

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 222.3623318          Fax: (+84) 222.3623319
Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn          Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn